EstBAN annual general meeting, 19.02.2014

3 February, 2013

EstBAN management board invites all EstBAN members to attend in EstBAN annual general meeting on February 19, 2014 at 17.00 @ NYC Piano in Tallinn.

MTÜ Eesti Äriinglite Assotsiatsioon üldkoosoleku kutse

AEG: 19. veebruaril kl 17.00-18.30

KOHT: Vana-Posti 8, Tallinn (NYC Piano ruumides)

PÄEVAKORD:

1.1.         protokollija valimine ja päevakorra kinnitamine

1.2.         2013. a majandusaasta aruande kinnitamine  

1.3.         2014. a tegevuskava ja eelarve kinnitamine

1.4.         MTÜ liikmete liikmemaksu kehtestamine ning selle suuruse ja tasumise 
korra määramine

1.5.         põhikirja muutmine

1.6.         juhatuse liikmete määramine

1.7.         muud küsimused

Volitatud esindajatel palume koosolekule kaasa võtta volikiri. 

NB! Koosolekule järgneb mitteametlikum osa.

Oma osavõtust või mitteosavõtust teatada palun: signe@estban.ee, telefon +372 52 24 516.