EstBANi juhtkonna vastus Geenius.ee artiklile

ARTICLE POSTED

5 Jul, 2016

EstBANi juhtkonna poolt peame vajalikuks Geenius portaalis avaldatud artiklis ‘Eesti startupi-maastikul käärib suur tüli miljonite üle: kes saab endale Eesti edukaimad idufirmad?‘ seisukohti parandada ja fakte täpsustada, kuna meie hinnangul heidab artikkel EstBANile ja konkreetselt nimetatud juhtkonna liikmetele põhjendamatult halba varju. Viidatud artiklis kirjeldatud intriigi ja „suurt tüli“ tegelikkuses ei eksisteeri.

EstBANi juhatus on korduvalt arutanud SmartCapi fondivalitseja konkurssi. Seoses sellega saatis EstBAN juhatus aprilli alguses (ehk rohkem kui 2,5 kuud tagasi) pöördumise ettevõtlusminister Liisa Oviirile. Kirja peamiseks eesmärgiks ja ettepanekuks oli kaasata Arengufondi/SmartCapi portfellis olevate ettevõtete kaasinvestorite esindaja reorganiseerimisprotsessi ettevalmistamisse, et tagada kaasinvestorite huvide kaitse. (Arengufondi/SmartCapi portfelli kuuluvast 16 ettevõttest on 14 ettevõtet EstBANi liikmete osalusega – kokku 28 kaasinvestorit).  

Üheks kaasinvestorite murekohaks olid ühe (riikliku) investori eriõigused võrreldes teiste investoritega ja nende edasine käsitlemine pärast SmartCapi reorganiseerimist. Teisteks olulisteks murekohtadeks olid konfidentsiaalse informatsiooni kaitse ja tänase fondivalitseja meeskonna suhteline eelis teiste võimalike pakkujate ees.

Juhatus on arutanud, kas tänased fondivalitsejad Andrus Oks ja Stanislav Ivanov võiksid konkursil osaleda või mitte. Arutelude tulemusena on juhatus jõudnud üksmeelsele seisukohale, et Andrus ja Stas omavad oma töökohast tulenevalt konkursil mõningast eelist, kuid see ei ole asjaolu, mis peaks takistama nende osalemist konkursil, kui protsessis tagatakse kogu olulise informatsiooni edastamine kõigile huvitatud pakkujatele. Seega, EstBANi juhatus ei poolda Andruse ja Stasi konkursil osalemise välistamist.

Alates aprillist kuni tänaseni on EstBANi juhatuse esindajad mitmel korral kohtunud Antti Perli, Mari Vavulski, Lehar Kütti ja Ville Jehega nende teemade arutamiseks. Samuti on SmartCap avaldanud esmase info reorganiseerimiseks läbiviidava konkursi tingimustest, mis on osadele EstBANi poolt esitatud küsimustele ka vastuse andnud. Juhatuse hinnangul toimub osapoolte vahel mõistlik dialoog.    

Kindlasti ei ole EstBANi juhtkond palganud suhtekorraldajaid konkursiga seotud asju ajama. Võib olla, et seda on teinud mõni EstBANi liige sooviga muuta osanike lepingutes väidetavalt sisalduvaid Arengufondi/SmartCapi eriõigusi, kuna pole teada, kuidas neid fondivalitseja muutuse korral tulevikus kasutatakse.

EstBAN juhatuse liikmetest ei ole keegi ametlikult teatanud, et ta kavatseb fondivalitseja konkursil osaleda. Seega juhatus leiab, et artiklis toodud väide, nagu EstBANi juhtkonnast püüaks keegi kõrvaldada konkursilt oma konkurenti, ei ole samuti õige.

EstBANi juhatus on avatud aruteludeks ning pooldab ausa konkurentsi põhimõtet – sama seisukohta oleme väljendanud ka nendele idufirmade juhtidele, kes meie poole on pöördunud, et algallikast infot küsida. Kui riik siiski otsustab konkursi uue fondivalitseja leidmiseks korraldada, siis loodame, et osalevad tõsised pakkujad ning võidab see, kes suudab ka kaasinvestorite investeeringutele parima tootluse tuua.  

EstBANi juhatus, 2016

Read more articles

EstBAN to host EBAN congress in 2024

EstBAN to host EBAN congress in 2024

Last week 300 international angels gathered in sunny Thessaloniki at the EBAN Congress. EBAN congress is one of European Business Angels Network's flagship events. It is hosted in a different city each year to spotlight a fast-growing startup and investment...

4NGELS last training of the season and rooftop luncheon

4NGELS last training of the season and rooftop luncheon

Last week during Latitude59 week in Estonia we were happy to host the last of the 4NGELS investment training programme's training to our international guests. The training continued to a rooftop luncheon with EstBAN members and international friends.  Katri...

7 main reasons startups miss out on pitching opportunities

7 main reasons startups miss out on pitching opportunities

Last year EstBAN's dealroom in Dealum got hundreds of applications from startups raising funding. Each month our screening committee goes over a preselected variety of 10-15 companies and out of those selects 5-7 to pitch at our monthly pitch event. You can do the...

Share This